İyilik Peşinde Koş

İyilik Peşinde Koş

İyilik Peşinde Koş Platformu, Adım Adım’ın desteklediği Sivil Toplum Kuruluşlarının Projeleri için koşmak isteyen gönüllülerin kullanacağı bir yardımseverlik koşusu web uygulamasıdır. Heroku üzerinde çalışan ve Salesforce entegreli uygulamada koşucu, bağışçı ve stk'ların tek platform üzerinden iletişimleri sağlanmaktadır.

Yii2, Heroku, Salesforce

İyilik Peşinde Koş Platformu Web Sitesi